Всичко за майчинството – обезщетения, срокове, работа

майчинство

Т.нар. “майчинство” у нас представлява няколко периода от бременността и отглеждането на детето, за които майката (а в някои случаи бащата или друг роднина) получават обезщетение. Тук ще разгледаме най-важното относно това обезщетение, неговия размер и възможности за получаване.

Обезщетение при бременност и раждане. 

То може да се ползва, започвайки 45 дни преди определения термин за раждане, до навършване на 1 година на детето – или общо 410 дни. 

За да има право на такова обезщетение, към началото на отпуската майката трябва да е осигурена за общо заболяване и майчинство и трябва да има натрупани поне 12 месеца осигурителен стаж, през който да е била осигурявана за общо заболяване и майчинство. Не е необходимо този стаж да е натрупан непосредствено преди бременността, а може да е разпръснат назад във времето. Имаме ли такова осигуряване може да проверим с ПИК код в сайта на НОИ тук.

Размерът на обезщетението за бременност и раждане зависи от осигурителния стаж и доход на майката през последните 24 месеца. Месечното плащане е в размер на 90% от средното брутно възнаграждение или среднодневния осигурителен доход за този период. Като има ограничения – не може да бъде под 933 лв. (колкото е минималната работна заплата за 2024 г.) и не може да е над нетното ни възнаграждение за двете години назад. Колко точно ще получавате, може да изчислите през сайта на НОИ тук.

Прехвърляне или прекратяване на майчинството

След навършване на 6 месечна възраст на детето, обезщетението за бременност и раждане може да бъде прехвърлено за ползване на бащата, бабата или дядото – когато майката избира да се върне на работа. Съответно ако бъде прехвърлено на друг член от семейството – размерът му зависи от доходите на конкретния човек, който ще го получава.

За да може баба или дядо да получават това обезщетение, тя/той трябва да работи на трудов договор – прехвърляне на майчинство на пенсионер, който не работи, не е възможно.

Друга опция пред майката е да се върне на работа преди изтичане на 1 година от раждането на детето, без да прехвърля майчинството си на друг член от семейството. В такъв случай тя ще продължи да получава 50% от размера на това обезщетение. Например, ако получава обезщетение в размер на 1000 лв., след като се върне на работа в допълнение към заплатата си ще получава от НОИ още 500 лв. месечно.

Отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст

Това е т.нар. майчинство през втората година на детето. Месечната сума на това обезщетение не е свързана с доходите на майката, а е фиксирана – 780 лв. на месец. Изискването и тук е наличието на поне 12 месеца осигурителен стаж назад в годините.

Отново, ако майката избере да се върне на работа и да не ползва правото си на такъв отпуск, ще продължи да получава 50% от тази сума – или 390 лв. месечно до навършване на 2 години на детето (към 2024 г.). 

Освен при започване на работа на трудов договор майчинството се прекратява и когато детето започне да посещава детско заведение (градина, ясла).

Трета година майчинство

През третата година от раждането на детето родителите имат право да ползват по 6 месеца неплатен отпуск. За него не получават обезщетение, но този период се зачита за трудов стаж за пенсиониране. Този отпуск може да се ползва наведнъж или на части до навършване на 8 години на детето. Когато се ползва на части, тези части трябва да са с продължителност не по-малка от 5 работни дни.

По закон всеки от двамата родители има право на до 6 месеца такъв отпуск, като единият може да прехвърли до 5 месеца от това си право на другия – и така сумарно само майката или само бащата да използва близо година неплатен отпуск за гледане на дете. 

Важно е да се отбележи, че неплатеният отпуск от 6 месеца не може да се ползва едновременно (по едно и също време) от двамата родители. Този отпуск се ползва с уведомление и разрешение на работодателя с предизвестие от минимум 10 работни дни.

При завръщане на работа

Натрупаният през времето на майчинството годишен отпуск може да бъде използван от датата на завръщане на работа. Това означава, че ако майката е отсъствала 1 година, при завръщането си към стандартния годишен отпуск за съответната година има още толкова, натрупан за времето, в което не е била на работа. Много често родителите избират да го ползват още в началото, като по този начин удължат престоя си вкъщи с още един-два месеца.

След завръщане на работа за работещите кърмещи с деца до 8 месеца се полага допълнителен платен отпуск от 2 часа на ден (при близнаци – 3 часа). След осмия месец кърмещите майки имат право на 1 час дневен платен отпуск.

Всеки родител има право на до 40 дни годишен болничен за гледане на дете. В допълнение има и възможност за специален отпуск за гледане на здраво дете в случай на наложена карантина в детската градина или училището.

Майките с деца до 3 години се ползват и с допълнителни защити на работното място. За уволнение от работа на трудов договор се изисква разрешение от ГИТ, като трябва да се докаже основание като съкращаване на щата, намаляване на обема работа, липса на квалификация или дисциплинарни причини.

При породени деца

При породени деца – т.е. раждане на следващо дете преди навършване на 2 години на по-голямото братче/сестриче, ако има сливане на периода, в който майката е вкъщи за гледане на дете, парите за майчинство ще се изчисляват на база осигурителния доход отпреди първото раждане. Т.е. майката би получавала обезщетение не по-малко от това, което е било и с първото й дете. В същото време със старта на отпуска за бременност и раждане на второто бебе майката би прекъснала първото си майчинство, което означава, че ще й се полагат и 50% от обезщетението за по-голямото дете.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *