Застраховка Живот? 10 въпроса, които да поставите, преди да изберете.

застраховка

Застраховането обслужва няколко важни цели, осигурявайки финансова защита и управление на риска. Застраховането позволява да прехвърлим финансовата тежест и потенциалните загуби от определени ситуации в живота към застрахователната компания – напр. при злополука, болест, природно бедствие и пр. Това дава спокойствието за икономическа стабилност и защита от финансов колапс, дори при спешни и непредвидени ситуации.

Застраховката Живот е сред най-често използваните от физически лица. Тя има за цел да предостави финансова подкрепа на застрахования в случай на злополука или болест, а също така да осигури финансова защита на близките и наследниците в случай на смърт.

Как да се ориентираме каква застраховка живот е подходяща за нас, как да определим премията и покритието? Ето най-важните въпроси, на които трябва да си отговорим, избирайки застраховка Живот:

Защо ми трябва застраховка Живот?

Застраховките Живот са подходящи за хора, които имат семейство или близки, зависими от доходите им. За да изберете застраховка с параметри, които биха удовлетворили вашите конкретни нужди, е важно на първо място да сте наясно с целите. Търсите такъв продукт, за да защитите своите наследници от неизплатени дългове в случай на смърт? Или за да осигурите финансовото бъдеще на своите деца, в случай че вече не можете да се грижите за тях? Искате финансова подкрепа при болест? Или пък това е вид инвестиционен инструмент за вас? Разбирането на вашите цели ще ви насочи при избора на правилния тип и размер на покритието.

Какъв вид застраховка Живот е най-добра за мен?

Този въпрос е до голяма степен производна на първия. Има различни форми на застраховка Живот, които варират по отношение на покритието и срока си – рискови, детски, със спестовен или инвестиционен елемент. Рисковата застраховка, например, обезпечава само най-лошите сценарии – смърт или инвалидност. При други застраховки се включва покритие на разходи, свързани със заболяване. Детските застраховки са продукти за спестяване на средства, свързани с бъдещето на детето. Съответно рисковете, които покриват тези застраховки, са също свързани със самото дете, а при някои полици застрахован може да бъде родителят с бенефициент детето. При изтичането на такава застраховка детето трябва да бъде пълнолетно.

Какъв да е срокът на застраховката?

Решете каква да е продължителността на полицата (срока), която съответства на вашите финансови цели. Например, можете да изберете 20-годишен срок, ако сте с малки деца и искате покритие, свързано с тяхното обезпечаване. Срочната застраховка Живот най-често се избира, когато е необходимо покритие на рискове за определен критичен период от време – например, докато децата навършат пълнолетие или по време на изплащане на ипотека или друг голям дълг.

Разгледайте има ли възможности избраната от вас полица да бъде конвертирана или подновена.

Какъв да бъде размерът на застраховката?

Размерът на застраховката живот, от която се нуждаете, зависи от вашите индивидуални финансови обстоятелства и цели. Тя трябва да е достатъчна, за да замести доходите ви, да изплати дългове или да покрие бъдещи разходи, като например образованието на децата или пенсионирането на партньора. От тази сума може да извадите други съществуващи спестявания и инвестиции, на които семейството може да разчита в този период. За да определите колко застраховка живот е подходяща за вас, може да изчислите каква част от доходите ви семейството ви ще трябва да замени, ако ви няма. Най-често експертите препоръчват да умножите годишния си доход по броя години, през които искате да предоставяте финансова подкрепа. Няма универсална формула колко години да изчисляваме, но общоприето правило е да се стремите към покритие 5 до 10 пъти по-голямо от годишния ви доход. Разбира се, трябва да имаме предвид и ефектите на инфлацията.

Колко мога да си позволя?

Личният бюджет играе важна роля при избора на животозастрахователна полица. Обмислете каква премия може да си позволите да изплащате, без това да наруши месечния ви бюджет и останалите финансови цели на семейството.

Каква е финансовата стабилност на застрахователната компания?

Често сравнявайки оферти първосигнално се насочваме към най-изгодното към момента – най-ниската премия, най-доброто покритие. Трябва да имаме предвид обаче и риска на времето. Важно е да изберете застрахователна компания със солидни финансови резултати, история и репутация, за да сте спокойни, че тя ще е способна да изпълнява задълженията си в бъдеще.

Как инфлацията ще повлияе на покритието ми?

Помислете как инфлацията би могла да повлияе върху сумата на вашето покритие с течение на времето според срока на застраховката. Може да се наложи периодично да преглеждате и да актуализирате премиата по вашата застраховка, за да сте сигурни, че остава адекватна да посрещне бъдещите финансови нужди.

В този ред на обстоятелства е добре да знаете дали можете да коригирате параметри на полицата си при необходимост. Някои полици предлагат гъвкавост чрез опции като удължаване на срока или увеличаване на сумите без допълнителен медицински преглед, но не винаги условията са идентични.

Какъв е процесът на застраховане и как здравословното ми състояние рефлектира върху параметрите на полицата?

Проучете процеса на застраховане и как факторите, свързани със здравето и начина ви на живот, ще повлияят на премиалните ви ставки и допустимостта за покритие. Най-подходящо и финансово изгодно е да закупите полица, когато сте в добро здраве. Не е добра идея обаче да скриете или премълчите определени здравословни обстоятелства при сключване на полицата, защото това в бъдеще може да има негативен ефект върху иска за обезщетение.

Каква е процедурата за подаване на иск и има ли специфични ограничения?

От съществено значение е също да сте наясно каква е процедурата за подаване на иск в случай на застрахователно събитие, каква документация е необходима и колко време обикновено отнема обработката и плащането. Разберете дали има ситуации или условия, които могат да ограничат или забавят изплащането на полицата. Животозастрахователните полици могат да съдържат изключения или ограничения, свързани със съществуващи състояния, определени дейности или професии и пр. Например, може да има ограничение за периода на подаване на иск в първите месеци или години от застраховката. Разбирането на тези условия ще предотврати всякакви изненади, когато трябва да подадете иск. Обсъдете възможностите за персонализиране на полицата, които ще я направят по-адекватна на вашите персонални нужди.

Какви са данъчните ефекти?

Обсъдете данъчното третиране на животозастрахователните обезщетения и премии със специалист, за да сте сигурни, че сте наясно с всички данъчни последици. Към момента застраховката Живот в България дава известни данъчни облекчения – до 10% от годишната данъчна основа може да е необлагаема, ако се използва за плащане на вноски по застраховка. 

Преди да вземете решение за застраховка Живот е добре да се консултирате със застрахователен или финансов експерт, за да сте сигурни, че разбирате и познавате всички важни специфики на продукта.

—–

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да се приема като оферта или покана за сделка с финансови инструменти и/или като инвестиционен съвет.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *