Как да ползваме данъчно облекчение за деца?

семейство

Публикувано в URBN, рубриката #СемейниФинанси.

Държавата увеличи данъчните облекчения за деца и деца с увреждания. С изменение на Закона за държавния бюджет от 2022 г. можем да изискаме възстановяване на данъци в размер до 600 лв. при едно непълнолетно дете, до 1200 лв. при две, до 1800 лв. при три и повече деца, както и до 1200 лв. за всяко дете с увреждане.

Тези облекчения се ползват еднократно за всяка календарна година и представляват възстановяване на внесени данъци върху доходите за съответната година. Родителите могат да заявят ползване на данъчното облекчение по два начина:

  1. До 31 декември всеки работещ на трудов договор може да подаде декларация за ползване на данъчното облекчение пред работодателя си и да получи сумата през него.
  2. Ако сте пропуснали този срок, работодателят ви е отказал да съдейства по темата или пък сте самоосигуряващ се, имате втори лесен начин да заявите получаване на облекчението – с годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ), която се подава към НАП до 30 април.

Кой може да ползва данъчното облекчение за деца и деца с увреждания?

На първо място трябва да уточним, че това не е помощ, а представлява връщане на платен към държавата данък. Т.е. трябва да имаме внесени данъци през годината, за да изискваме тяхното възстановяване обратно.

Например, родител, който през цялата изминала година e по майчинство, не може да ползва данъчното облекчения, тъй като доходът, който е получавал, е необлагаем, т.е. не е плащан данък. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

Облекчението може да се ползва от родител, настойник или приемен родител, който не е лишен от родителски права. Детето (децата) не трябва да е навършило пълнолетие (или да навършва 18 през съответната година) и да не е настанено в дом за деца или друга медико-социална грижа.

Данъчното облекчение за дете с увреждане може да се ползва при дете/деца с 50% и нагоре степен на увреждане. При разведени родители, облекчението няма ограничение да бъде ползвано от родителя, на който не е предоставено упражняването на родителските права – единствено с условието, че не може да има дублиране и само единият от родителите може да го заяви. При наличие на необходимите условия, родителите на дете с увреждане могат да ползват и двете данъчни облекчения едновременно – за дете и за дете с увреждане. Двете облекчения могат да се ползват изцяло от единия родител или да се разпределят между двамата родители, като единият ползва облекчението за дете, а другият за дете с увреждане, стига внесеният през годината данък да не е по-малък от облекчението.

Важно е да знаете, че данъчното облекчение може да се ползва само от родител, който няма неплатени задължения. Да уточним – това, че имате фиш за превишена скорост от април, който още не сте платили, не означава непременно, че не може да ползвате облекчението. Става въпрос за неплатени задължения, които подлежат на принудително изпълнение. Вместо да гадаете дали имате такива, може лесно да проверите това в системата на НАП тук. За достъп до услугата е необходим ПИК (персонален идентификационен код), който се издава във всеки офис на НАП в страната. Ако имате задължения, можете до март 2023 г. да ги изчистите, така че да подадете декларацията си и да ползвате облекчението.

НАП посочва, че данъчното облекчение за деца с уверждания може да се ползва включително и за деца, при които решението на ТЕЛК/НЕЛК е излязло или изтича през 2022 г., както и за деца с увреждания, които са родени или са починали през 2022 г., като при изчисляване на размера се взима предвид съответната дата.

Каква сума се възстановява?

Ползването на облекчението може да бъде до размера на платения през годината данък. Т.е. в закона е фиксиран таванът на сумата за възстановяване, а дали тя ще бъде достигната, зависи от осигурителния доход на кандидатстващия родител.

Ако родител на две деца, например, се осигурява на минимална работна заплата, то данъкът, който е платил от трудовите си доходи за годината, е по-малко от облекчението от 1200 лв. за две деца. В този случай този родител може да получи възстановяване на сумата до размера на данъка, който е платил.

Данъчното облекчение може да се ползва само от единия родител, т.е. не се допуска дублиране. Ако подлежащия на възстановяване данък от доходите на кандидатстващия родител е по-малък от посочения в закона таван – какъвто беше примерът с минималната заплата, само за остатъка до тавана на облекчението вторият родител може да подаде искане в годишната си данъчна декларация.

Как да ползваме данъчното облекчение за деца и деца с увреждания през работодателя?

Това може да стане при родители, работещи на трудов договор. За целта в срок от 30 ноември до 31 декември е необходимо при работодателя по основно трудово правоотношение да бъдат предоставени съответните документи:

  1. За данъчно облекчение за деца се попълва Декларация на НАП по образец, която може да бъде изтеглена от сайта на институцията тук.
  2. За данъчно облекчение за деца с увреждания се попълва Декларация по образец (може да изтеглите от сайта на НАП тук), като се представя също копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК за детето.

В документите се декларира, че работникът/служителят няма да ползва същото данъчно облекчение при друг работодател, както и че другият родител няма да го ползва. Сумата за възстановяване се изплаща от работодателя към служителя/работника в срок до 31 януари.

Как да ползваме данъчното облекчение за деца и деца с увреждания с годишната данъчна декларация?

В случай че не сте подали документи през работодателя си до края на годината, можете да ползвате данъчното облекчение, попълвайки годишна данъчна декларация за физически лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. В случая за тази цел се попълва Приложение 10 за ползване на данъчни облекчения. Разбира се, освен това приложение, всеки индивидуално трябва да види дали има и други обстоятелства за деклариране във връзка с доходите му през изминалата година и съответно, ако е необходимо, да попълни и други приложения – например, за доходи от финансови инструменти, за допълнителни доходи по граждански договори и др.

Попълването на декларацията може да стане електронно през портала за електронни услуги на НАП – с електронен подпис или с ПИК, издаден от институцията. Ако електронното подаване на декларация ви притеснява, всяко физическо лице, което не е самоосигуряващо се, може да подаде годишната данъчна декларация и на място в съответния офис на НАП по постоянен адрес. Имайте предвид, че самото изплащане на облекчението може да се забави, тъй като декларираните данни подлежат на евентуална проверка.

Ако имате въпроси, свързани с данъци, данъчни облекчения, осигурителни вноски и пр., повече информация и разяснения може да получите от информационния център на Националната агенция по приходите чрез единния телефонен номер за цялата страна 0700 18 700. Запитване може да изпратите и до infocenter@nra.bg.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *