Благотворителността като урок за стойността на парите

доброволци

Предколедно много от нас се включват в различни дарителски кампании. Празничният дух ни насърчава по това време на годината повече да мислим за хората с трудна съдба и да търсим възможности да ги подкрепим.

Но трябва да признаем, че като цяло в България дарителството, благотворителността и доброволческият труд като че ли не са силно застъпени в ежедневието ни, не са устойчива ангажираност и в останалото време от годината по-голяма част от хората просто забравят за тази тема.

Можем много да говорим за благотворителността, нейните прояви, недостатъци и ползи. Всеки от нас вероятно има болка или кауза, които са близо до сърцето му и безкористно подкрепя. Други пък са останали подведени от дарителски измами. Днес обаче темата е за един конкретен аспект, за който не винаги мислим – (не)волният образователен ефект. Как тези дейности въздействат върху нас самите, върху възгледите на семейството и на децата ни по отношение на парите и притежанието. Участието и най-вече осмислянето на благотворителните инициативи помага на детето да развие своята ценностна координатна система и разбирането за стойността.

Дарителството и доброволческият труд, наред с позитивите си за общността, могат да бъдат много полезен инструмент и урок за формиране на правилна нагласа към парите и богатството у децата. Дарителството фокусира погледа върху нуждите на другите и учи как стойността на едно и също нещо може да бъде оценена по различен начин от различните хора. Дава повод да се замислим върху собствените си финансови навици и консуматорски практики и върху дефиницията на „нужда“ и „желание“ в различните социални слоеве. Помага на децата да градят своята емоционална интелигентност, но и финансова , култура, осмисляйки икономически и обществени процеси и различия. Помага им да намерят своята дефиниция и разбиране за богатството и социалното неравенство.

Как да въведем дарителството и доброволческия труд като тема в семейството?

Разкажете на децата си какво правите вие самите

Ако има кауза, която семейството традиционно подкрепя, време е да включите и детето си в мисията. Разкажете му на кого и защо помагате, как го правите. Ако е подходящо спрямо тематиката и възрастта на детето, дайте му конкретен образ на помощта, като въведете детето в историите на хората или организациите, които подкрепяте. Срещнете го с тях и проследявайте заедно конкретните ползи от вашата помощ.

Разриба се, трябва да внимаваме как и кога поднасяме подобна информация. Някои каузи и съдби са тежки и непосилни за преживяване от по-малките деца, биха могли да провокират тревожност и негативни емоции.

Помогнете на децата си те самите да изберат кауза, в която вярват

Подкрепяйте и насърчавайте усилията на децата да открият своята благотворителна или доброволческа тема и да превърнат тази своя инициатива в устойчив ангажимент. Децата могат да се включат в различни активности с благотворителен характер чрез дарение на лични средства, чрез личен труд или проявявайки креативност за структурирането на личен проект в полза на общността.

Ако детето има своя касичка и лична финансова цел, покажете му как частица от неговите усилия могат да помогнат и на някой друг да реализира мечтите си, без да го отдалечават от неговата собствена. Всъщност, добавянето на още една цел под формата на благотворителна кауза често вместо да отнеме ресурс от детето го амбицира да положи допълнителни усилия в управлението на своя бюджет – демонстрирайки му нагледно колко е ключово да приоритизираме разходите и целите си.

Насърчете детето да увлече и свои приятели и съученици в избраната кауза

Платформата TimeHeroes, например, дава възможност ученици и училища да създават свои доброволчески клубове, да инициират благотворителни мисии и да търсят подкрепа за тях. Или пък да се включват със свои средства и усилия в инициативи, представени от друг чрез сайта.

Създаването на собствен доброволчески или благотворителен проект, освен ползите за бенефициентите на кампанията, дава на децата възможност да придобият много нови бизнес, организационни и комуникационни умения – това да изведат една идея до реализация, да планират цялостен процес, да бюджетират, да управляват ресурси и хора в общо дело, да убеждават и въздействат. Това би им помогнало също още по-добре да видят ползите от своите усилия и да усетят удовлетвореността да полияваш на общността по положителен начин.

Подкрепете доброволческия труд

Доброволческата дейност спомага детето да придобие и развие важни социални умения като работа в екип, отговорност, общителност, умения за решаване на проблеми и конфликти, лидерски и организационни качества. Помага му да приема социалните и културни различния, разширява кръгозора и разбирането за „другостта”.

Обмислете с детето си възможностите за целогодишно ангажиране в отделни проекти, доброволчески труд и лични инициативи. Добавената стойност, която този труд носи под формата на дисциплина, отговорност, по-добро управление на времето, е не по-малко ценна от залягането над уроците през учебната година или платената работа при по-големите през ваканциите. Ако погледнем в перспектива, подобна ангажираност освен всичко друго дава на детето и нови социални контакти. А при кандидатстване за следващ етап на образование или стаж, особено в чужбина, подобен опит е високо ценен елемент от резюмето на кандидата именно заради уменията и качествата, които тази ангажираност развива.

Учете ги да пазят вещите, но да ценят хората

Насърчавайте децата си да се освобождават от старите си вещи в полза на друг. Това може да бъде близко приятелско семейство или официална организация. Децата по правило трудно се разделят със своите вещи, особено стари играчки, дори да осъзнават, че те не са им интересни и необходими вече. Подаряването им от една страна е ценно упражнение за това да не се затрупваме с вещи. От друга страна, е урок за значението на вещите – защото старото за едни може да бъде изключително ценно за други.

Развивайте емоционалната интелигентност и социалната ангажираност у децата

Обсъждайте с децата си социални, екологични и обществено значими проблеми, анализирайте с тях причините и търсете заедно решения. Това би повишило социалната чувствителност на децата и тяхната ангажираност към дневния ред на общността. Защото все пак крайната цел на социалното добротворчество е не пасивното потушаване на последствията, а справянето с причините.

Материалът е публикуван в рубриката #СемейниФинанси на URBN. Всяка седмица в нея представям въпроси, касаещи личните и семейните финанси, както и финансовото образование на децата.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *