Защо е полезно детето да се учи да поставя и постига целите си?

цели

Да научим децата как да си поставят цели и да създават план за тяхното постигане е важно житейско умение в много аспекти. Целеполагането означава развиване на аналитичност, математическо мислене, разбиране за благата и ресурсите, дисциплина и мотивация, уважение към усилията.

Поставянето и постигането на цели е основа и във финансовото образование на деца и възрастни. То е свързано с разпределението на личните ни финанси, приоритизирането на разходите, дългосрочното планиране и финансова свобода. Поставянето на цели при малките деца учи също така на разбирането за стойността на парите и разликата между нужди и желания.

Как да помогнем на децата да разберат какво означава цел и целеполагане?

Когато става въпрос за деца и за образователен процес по полагане и постигане на цели, е важно те да са желани от самите деца (за да имат мотивация) и да са краткосрочни (съобразени с възрастта, търпението и постоянството на детския интерес).

Аманда Гросман, сертифициран финансов консултант, представя целите като нещо, което искаме да бъдем, да направим или да притежаваме, но нямаме достатъчно ресурси, за да го изпълним веднага. Това е нещо, върху което можем да работим и да постигнем в бъдеще, фокусирайки се върху това именно какви ресурси ни трябват и как да си ги набавим – това може да е пари, време, нови умения, разрешение от родителя или всичко заедно.

Аманда предлага интересно и полезно упражнение, което да изпълним заедно с децата си, за да им помогнем да осмислят по-добре концепцията за поставяне и постигане на цели:

1. Помолете детето да запише нещата, които желае – това може да са вещи, които желае да притежава, активности, които иска да изпробва, роли, които иска да придобие.

2. На друг лист разчертайте таблица с три колони: Сега, По-късно, Ограничения. Помолете детето да разпредели своите желания в колоните Сега и По-късно според това доколко може да изпълни своите желания веднага или е необходимо да изчака определино обстоятелства, за да се случат. Например, ако детето е посочило, че желае да излезе да играе с приятели, вероятно може да изпълни това свое желание почти веднага без притеснение. Ако желае домашен любимец, нещата стават малко по-различни.

3. Помолете детето да помисли какво му е необходимо, за да може желанията от колона По-късно да се случат. Запишете тези неща в Ограничения. Това на практика са ресурсите, които ще са необходизи на детето, за да реализира своята мечтана цел. За някои желания – например, да има таблет или телефон, ще е необходимо да събере определена сума. За други – като да има домашен любимец – ще трябва да убеди своите родители. За трети – да кара кола – ще е необходимо да изчака да порасне, както и да изкара шофьорски курс.

4. Обсъдете кои от описаните в колона По-късно желания могат да се превърнат в реални цели. Да мога да ставам невидим е добро пожелание, но невъзможно за реализиране. Именно тук идва дискусията и изясняването на това какво представляват целите и как да ги дефинираме. Те трябва да са конкретни и измерими, реалистични и адекватни на възрастта и начина на живот на детето, да са обозрими като време за изпълнение и не на последно място – желани от самото дете.

Как да помогнем на детето да дефинира правилно целите си и да ги следва?

На първо място, помогнете на детето да избере ясни и реалистични цели, както коментирахме малко по-горе. Ако говорим за по-малко дете, мотивирайте го да се фокусира върху едно единствено нещо – краткосрочна цел, която може да изпълни в кратки срокове и със собствени усилия. Това ще му даде ентусиазъм и кураж за следващи стъпки. Всички ние имаме много мечти и желания, но твърде много идеи всъщност често ни провалят.

Целта трябва да е желана. Помогнете на детето добре да определи своите интереси и страсти. Задавайте им въпроси за това какво обичат да правят или за какво биха искали да научат повече. Това може да им помогне да развият чувство за посока и цел.

Заедно с детето направете план, така че целите да станат конкретни, постижими и осезаеми. Опишете ресурсите, които ще са необходими за постигане на целта и обсъдете как и за какво време могат да бъдат набавени. Ако става въпрос за покупка на мечтана вещ, обсъдете въпроса за спестяването и източниците на доходи. Когато крайната цел изисква повече от един ресурс или по-продължителен процес, покажете на детето как да раздели своя път на по-малки управляеми стъпки, така че да вижда напредъка си и да не губи желание да преследва целта си и да чувства контрола.

Следете заедно прогреса. Децата и тийнейджърите често сменят мнението си или губят интерес. Поддържайте този устрем към крайната цел, като заедно следите и обсъждате постигнатото, но и поставяте крайни срокове и рамки. Тъй като това е най-вече образователен процес, наблюдавайте за възможности да се включите с изненадваща подкрепа – например, когато виждате силно желание и мотивация у детето, може да възнаградите усилията му с допълнителни средства към личните му спестявания. Или обратно – усетите ли колебание и отказ (най-често заради продължителността на процеса), може да мотивирате със своето участие.

Отбелязвайте постиженията. Малките стъпки са тези, които ни отвеждат до големите цели и детето заслужава да бъде поздравявано и поощрявано за всички тези малки, но постоянни стъпки. Ако целта е повишаване на годишния успех по даден предмет, всяка висока оценка е всъщност елемент от постигането на крайния резултат.

Давайте добър пример. Навиците при децата се изграждат чрез участие и наблюдение. Бъдете модел за подражание за вашето дете, като му покажете как вие самите поставяте и постигате своите цели – било то в кариерата, личностното развитие, по отношение на семейните финанси и пр.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *