Застраховка на дома при ипотека – на какво да обърнем внимание

ипотека

Задължително изискване на банката при теглене на ипотечен кредит е застраховката на имота. Тя предоставя сигурност за кредитиращата институция, че при пълна загуба или частични щети върху имота застрахователят ще плати дължимото обезщетение на банката вместо клиента.

Изискванията на банките са тази застраховка да бъде сключена за целия период на договора за ипотечен заем до пълното му погасяване. Обикновено с нея се покриват основни рискове като пожар, земетресение, наводнение, природно бедствие – т.е. рискове, които биха довели до тотална щета, като се сключва в полза на банката в случай на застрахователно събитие.

Какво е важно да знаем за тези застраховки?

Най-често самата банка работи с определено застрахователно дружество и предлага пакетна услуга – със сключването на договора за ипотечен кредит се учредява и застраховката, а вноските по полицата текат заедно с вноските по кредита.

Това е значително удобство за потребителя и обикновено клиентът на банката предпочита именно този вариант. Но съвсем не е задължително застраховката да бъде при компания и условия, посочени от банката. Стига избраната от нас застраховка да покрива рисковете, които банката изисква по договор, полица може да бъде избрана от всеки лицензиран застраховател.

Независимо дали се насочвате към застраховка, предложена от банката, или избирате сами, обърнете внимание на нейното покритие. Изискванията на банката във връзка с ипотечния кредит най-често включват събития, които биха довели до пълна щета на застрахования имот. Това означава, че при друг тип събитие, което би нанесло частични увреди на имота или на недвижимо имущество в него, не може да търсите обезщетение. Няма пречка обаче по своя инициатива да добавите това покритие към полицата.

Същото важи и за движимото имущество в ипотекирания имот. Застраховката, предлагана от банката, може да включи и него, ако то е одобрено за обезпечение по ипотечния кредит, но в общия случай не го покрива. Ако търсите по-пълноценна защита, обмислете и този вид застрахователни събития.

Друг важен елемент е как се формира застрахователната сума. Най-общо има два варианта за това – на база стойността на имота или на база остатъчната сума по кредита.

В първия вариант във всеки един момент от периода на застраховката имате пълно покритие. В случай на застрахователно събитие банката ще търси обезщетение до остатъчния размер на кредита, а останалото получава клиентът.

При втория вариант застрахователната премия намалява във времето, т.е. плащате все по-малки вноски, но и застрахователната сума намалява. Така при събитие банката ще получи своето обезщетение по кредита, но за кредитополучателя няма да има такова, независимо от размера на щетата.

Застраховка Живот при ипотечен кредит

Някои банки включват и допълнително изискване за сключване на застраховка Живот за лицето-кредитополучател. Целта е банката да получи допълнителна защита за предоставените назаем средства заради дългосрочността на взаимоотношенията.

Застраховката Живот, обвързана с ипотечен кредит, се сключва за целия период на кредита, като отново застрахователната сума най-често се обвързва с размера на кредита и намалява с неговото обслужване.

Отново и тук банковата институция залага своите изисквания по договор какви минимални покрития трябва да има тази застраховка, като лицето може по свое желание да добави и други рискове. Най-често основната полица включва загуба на живот и нетрудоспособност (инвалидност) в резултат на злополука или заболяване, но може да включва и рискове като безработица и пр.

На застраховката Живот при ипотечен кредит не бива да се гледа само като на поредното изискване от страна на банковата институция. Това е гаранция и за близките на ползвателя на заема – че няма да се окажат наследници-длъжници или да им се налага да се отказват от наследство заради завещани дългове.

Важно е при сключване на такава застраховка внимателно да разгледаме покритите рискове и застрахователни суми. Специфично е също така необходимостта от попълване на здравен въпросник, както и в някои случаи преминаване през медицински преглед. Сред най-честите аргументи за отказ от изплащане на обезщетение е непълното или невярно деклариране на здравословното състояние на клиент при сключване на полицата – така че трябва да сме особено взискателни към тази документация.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *