Как сами да подадем декларация за ползване на данъчно облекчение за деца?

данъци

От 2022 г. държавата увеличи данъчните облекчения за деца и деца с увреждания за доходи, придобити през предходната година. Тези облекчения се ползват еднократно за всяка календарна година и представляват възстановяване на внесени данъци върху доходите за съответната година. Можем да изискаме възстановяване на данъци в размер до 600 лв. при едно непълнолетно дете, до 1200 лв. при две, до 1800 лв. при три и повече деца, както и до 1200 лв. за всяко дете с увреждане.

До 31 декември всеки работещ на трудов договор можеше да подаде декларация за ползване на данъчното облекчение пред работодателя си и да получи сумата през него.

Ако сте пропуснали този срок, работодателят ви е отказал да съдейства по темата или пък сте самоосигуряващ се, имате втори лесен начин да заявите получаване на облекчението – с годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ), която се подава към НАП до 30 април.

Какво е необходимо да направите?

Подробно представям темата за данъчните облекчения за деца и деца с увреждания в статията Как да ползваме данъчно облекчение за деца? Тук също ще повторя някои важни точки.

Важно е да знаете, че данъчното облекчение може да се ползва само от родител, който няма неплатени публични задължения. Може лесно да проверите дали имате такива в системата на НАП. Ако имате задължения, можете до март да ги изчистите, така че да подадете декларацията си и да ползвате облекчението. Справка за наличие на задължения може да проверите в сайта на НАП тук. За достъп до услугата ще ви е необходим ПИК (персонален идентификационен код), който се издава във всеки офис на НАП в страната.

Щом се уверите, че нямате задължения, може да пристъпите към подаването на декларация. Заявление за данъчно облекчение за деца и деца с увреждания може да ползва само единия родител (все пак, облекчението е във връзка с детето/децата).

Ще е необходимо да попълните и подадете към НАП Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Попълва се Приложение 10 за ползване на данъчни облекчения, като се прилага и попълнена Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца.

Ако тръгнете сами да теглите и попълвате всички тези документи, свят ще ви се завие… Но това изобщо не е необходимо. Най-удобно и лесно е онлайн попълването и подаването на декларация. Тогава голяма част от изискваните данни биват автоматично попълнени от регистрите на НАП и това доста облекчава задачата. Единственото, което ни трябва, е ПИК. Разходете се до офис на НАП и се снабдете с такъв, издава се бързо и безплатно.

Електронно попълване на декларацията с ПИК

През портала на НАП декларацията по чл. 50 от ЗДФЛ е най-добре да се подаде след 10 март, за да може данните за всяко лице и информацията за неговите доходи за годината да бъдат подадени от платците на доход и съответно да се зареждат автоматично в системата на агенцията.

Ето и конкретните стъпки:

 1. Влезте в портала за електронни услуги на НАП и се идентифицирайте чрез своя ПИК на следния адрес за достъп.
 2. Щом попълните своето ЕГН и ПИК и натиснете ВХОД, ще се зареди страницата, в която ще може да изберете желаната услуга.
 3. Услугата, която трябва да изберете, е Приемане на годишна данъчна декларация по чл. 50. Натискате в тази страница синия бутон ПОДАВАНЕ.
 4. Визуализира се екран с указания за попълване. В лявата част има общи указания и зелен бутон „Зареди актуални данни, подадени към НАП“. След като се натисне бутона, автоматично се маркират в жълто приложенията, за които има данни.
 5. Избира се част III. Визуализира се екран с приложения към декларацията, където трябва да изберете Приложение 10: Ползване на данъчни облекчения. Кликва се в малкото квадратче в дясно срещу приложението. Квадратчето трябва да стане синьо с бяло тикче.
 6. Маркира се и Образец 2005: Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца. Натиска се бутон ПОТВЪРДИ. По този начин приложението и декларацията стават отворени за попълване.
 7. В левия ъгъл на страницата се избира Приложение 10. Отивате на част VI Данъчно облекчение за деца или част VII Данъчно облекчение за деца с увреждания. В зависимост от броя на децата, избирате съответното квадратче (става синьо с бяло тикче).
 8. Попълвате част IX „Ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ и при прилагане на метод за избягване на двойното данъчно облагане „Освобождаване с прогресия“. В ред 7 или 8, колона 4 се попълва съответното данъчно облекчение (попълва се данъчната основа, а не сумата, която ще получите като облекчение – т.е. при едно дете се попълва 6000 лв., при две деца 12 000 лв. и т.н.). Натиска се бутонът Потвърди в края на страницата.
 9. Следва попълване на Образец 2005: Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца. Избира се от лявата част на екрана Образец 2005, попълва се информацията и се натиска бутон ПОТВЪРДИ.
 10. Необходимо е да отворите и потвърдите едно по едно всички приложения, маркирани в жълто. Всяко от потвърдените приложения ще се маркира със зелена точка. Ако работите на трудов договор, Приложение 1 е другият елемент от декларацията, който трябва да се попълни (и в който ще излязат автоматично данни, подадени от работодателя).
 11. После отивате на Част IV Изчисляване на данъка върху общата данъчна основа. Проверявате информацията и въвеждате своя актуална банкова сметка, по която желаете да получите плащането. Отново се натиска ПОТВЪРДИ.
 12. За подаване на декларацията натискате бутона ПРОВЕРКА И ПОДАВАНЕ. Отново ще изиска попълване на ПИК. При успешно изпращане на декларацията, ще ви излезе съобщение за това на екрана.
 13. Ако имате съмнения дали сте успели да подадете документите, след известно време може да проверите на същото място в сайта на НАП, като натиснете бутона ПОДАДЕНИ ДАННИ.

Описанието по-горе включва единствено попълването на приложенията в годишната данъчна декларация, свързани с данъчните облекчения за деца. Всеки индивидуално трябва да прецени дали има и други обстоятелства за деклариране във връзка с доходите му през предходната година и съответно, ако е необходимо, да попълни и други приложения от данъчната декларация.

Ако електронното подаване на декларация ви притеснява, всяко физическо лице, което не е самоосигуряващо се, може да подаде годишната данъчна декларация и на място в съответния офис на НАП по постоянен адрес. Там служител на НАП ще може да ви консултира при попълването на декларацията и приложенията. За допълнителна информация може да ползвате и телефона на НАП: 0700 18 700.

Повече информация за това какво представлява облекчението, кой може да го ползва, в какъв размер и др., вижте тук:

Може да харесате още...

2 Отговори

 1. Б.Димитрова каза:

  Изключително полезни насоки открих тук.
  Благодаря!

 2. Дъстин Ангелов каза:

  Изключително полезна информация, поздравления на автора за подробно описаните стъпки.
  Благодаря ви!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *