До 510 лв. месечно могат да получат семействата, чието дете не е прието в детска градина

детска градина

Недостигът на места в държавни и общински заведения в големите градове е хроничен проблем и изправя много семейства пред предизвикателството и трудното решение как да подходят. Изборът на бавачка, частна градина или продължителен отпуск на единия родител винаги са свързани с допълнителни разходи, често в немалък размер от месечния бюджет на домакинството.

За да подпомогне семействата с разходите, свързани с отглеждането и възпитанието на малките деца, от 2022 г. държавата прие политиката на компенсации за неприетите в държавни или общински детски ясли и яслени групи към детски градини. Макар сумата в много случаида не може да обслужи разходите по едно дете в частна градина или с бавачка, тук представяме какви са условията и възможностите за получаване на тази компенсация.

До 510 лв. месечно е сумата, която могат да получават семействата с дете, за което няма място в държавни и общински ясли и градини.

Кой има право на тази компенсация?

Родителите имат право да получат компенсации при следните условия:

  1. Детето да е кандидатствало за прием в държавна или общинска детска градина или ясла и не е прието поради липсата на места. Важно е при кандидатстването поне едно от посочените в заявлението желания да е било по настоящ адрес на родителите.
  2. Детето да не е записано в общинска или държавна ясла/градина и общината да не е предложила на семейството друго място. Ако семейството в хода на процеса по кандидатстване е отказало предложено място, то не може да кандидатства за компенсация.
  3. Родителите да не получават допълнително подпомагане от държавния или от европейски бюджети за отглеждане на дете (напр. по програмите за подпомагане на родителската заетост).

При деца до 3-годишна възраст условието е още:

  • За отглеждане на детето да не се ползва платен отпуск по майчинство – т.е. Майката да се е върнала на работа. Ако майката е в майчинство за отглеждане на друго дете (при породени братя и сестри), това не е пречка за получаване на компенсацията.

При деца над 3-годишна възраст условието е още:

  • Детето да е записано в частна детска ясла/градина (или училище с подготвителен клас), като частната институция не е включена в системата на държавното финансиране.

Какви разходи може да покрием с компенсацията?

Размерът от компенсацията се определя месец за месец, като се изчислява на база действително извършените от родителя разходи. За целта се изисква да бъдат представяни разходни документи.

На компенсация до сумата от 510 лв. подлежат таксите, плащани на частни детски градини и ясли по договори за отглеждане, възпитание и обучение, или пък разходи по договори за обучение с юридически лица, предоставящи организирани услуги за деца. Допустим разход е и плащането по граждански договор към физически лица за детегледаческа дейност.

Важно е да се отбележи, че при кандидатстване за компенсация на разходи за частна детска градина или ясла тези заведения трябва да са лицензирани от МОН и да са регистрирани в регионалната здравна инспекция – т.е. родителските кооперативи и други неформални форми не попадат в обхвата на допустимите разходи.

Как се кандидатства за компенсации?

До 5 ноември е срокът за кандидатстване за семействата, чието дете не е прието в детска ясла или градина за учебната 2024/2025 г. Всяка община разписва конкретно реда за подаване на заявление за компенсации. За София това се случва онлайн през платформата за кандидатстване за детски ясли и градини.

Плащанията се извършват на всеки два месеца, обслужвайки разходите за изминалия период – напр. за септември и октомври можем да подадем искане за извършените разходи до 5 ноември, като в него се прилагат документите, удостоверяващи реално направените плащания.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *