7-те първи стъпки на Дейв Рамзи по пътя към финансова свобода

финансова свобода

Дейв Рамзи е известен американски специалист по лични финанси. През 1992 г. става един от водещите на радио предаването The Money Game, което по-късно се превръща в ежедневно тричасово радио шоу The Dave Ramsey Show относно парите, семейния бюджет, финансовата свобода. Има 5 книги за възрастни на тема лични финанси и 6 книги, посветени на детската финансова грамотност.

Макар част от неговите съвети да са специфично ориентирани към американския начин на живот, порядки и финансови навици, книгите му се превръщат в световни бестселъри с секцията лични финанси. Голяма част от неговите персонални съвети са насочени към изплащането на дълговете. Той категорично се противопоставя на използването на кредитни карти и лавина от кредити – практика, изключително популярна в САЩ. Прокламира използването на система от пликове за управлението на личния бюджет и силно вярва в необходимостта от авариен фонд.

Дейв Рамзи често засяга темата за финансовата свобода и очертава 7 първи стъпки (нарича ги baby steps) към постигането й:

Стъпка 1: Да поставим началото на своя авариен фонд

Конкретната препоръка на Рамзи, съобразена с американската му публика, е стартиране на авариен фонд със сумата от 1000 долара. Можем да перифразираме препоръката, като кажем заделяне на сума, равна на базовите разходи на семейството за поне 1 месец. Това е основата на семейния авариен фонд, която после да бъде надградена в Стъпка 3.

Стъпка 2: Изплатете дълговете си

Във всички книги на Дейв Рамзи ключова тема е тази за дълговете. Американският начин на живот често насочва към живот на кредит – голямо жилище, скъпи автомобили, купища кредитни карти и разбирането „живей днес, плати утре“. У нас този тип изпреварващо повишаване на стандарта на живот чрез пари назаем не е толкова познат. Народопсихологията на българина по-скоро свързва кредитите с нещо лошо, което ни натоварва със задължения и отговорности.

И все пак, съветите на Рамзи по отношение на изплащането на дълговете са общовалидни и приложими навсякъде. Той препоръчва използването на ефекта на снежната топка, като поставя на фокус всички дългове, с изключение на ипотечниая кредит за семейното жилище.

Това означава, че ако имаме няколко заема, е добре да се съсредоточим на пъпво място върху изчистването на най-малкия от тях с по-големи вноски и предсрочно погасяване, докато за останалите внасяме дължимия минимум. След прикрючване на задълженията по първия кредит обаче, това не бива да означава по-малък ресурс от бюджета да заделяме за този тип разход, а напротив – отделяното досега за изплатения кредит да добавим към плащанията на следващия по големина, за да го премахнем по-бързо. И така с всеки следващ.

Стъпка 3: Погрижете се за аварийния фонд

Преди дълговете само поставихме основите на „бели пари за черни дни“. След освобождаване от всички кредитни задължения, семейството е необходимо да продължи изграждането на семейния фонд за спешни ситуации.

Вече сме разглеждали в детайли темата за това защо ни трябва авариен фонд и как да го създадем. Добрата практика е този фонд да бъде поддържан в ниво, което да покрива разходите на домакинството за поне 3-6 месеца. Това са средства за спешни ситуации – а такива, за съжаление, никога не липсват. Наличието на подобен заделен ресурс на разположение силно намалява риска от това в трудна ситуация семейството да се окаже притиснато пред скъпи кредити и непосилни за обслужване задължения. А ако току-що сме приключили с изплащането на заеми, вместо да се „отпуснем“ Дейв Рамзи препоръчва да продължим да заделяме същата сума, но вече за трупането на необходимия спешен резерв.

Стъпка 4: Инвестирайте 15% от дохода си за пенсиониране

Това не означава пенсионен акаунт, а е свързано с дългосрочните цели и инвестиции на семейството. Целта на натрупването на ресурс за тази дългосрочна цел е възможността за ранно пенсиониране и запазване на стандарта на живот след активна възраст.

За целта е необходима стабилна инвестиционна стратегия с ниво на риск, съобразено с времевия хоризонт, и добра диверсификация.

Стъпка 5: Спестявайте за образованието на децата си

Тази препоръка е силно повлияна от американската традиция за теглене на големи студентски заеми за колеж или университет, които младежът после се налага да изплаща през голяма част от кариерата си.

Уви, качественото образование днес е скъпо. И ако искаме да дадем възможност на децата си да изберат добра специалност и университет, без ограниченията на ресурсите да спират полета на таланта, трябва да се погрижим за тези въпроси отрано.

Стъпка 6: Изплатете ипотеката върху жилището си

След като в Стъпка 2 обърнахме внимание на всички останали кредити, идва ред и на жилищната ипотека, която Дейв Рамзи поставя в по-различна категория. Той насърчава своите последователи да потърсят възможности за предсрочно по-бързо погасяване на този кредит и спестяване от лихви, вместо продължаването и удължаването му заради комфорта на по-малките вноски.

Стъпка 7: Изградете богатство и дарявайте

Дейв Рамзи посочва, че хората без дългове имат най-голяма свобода да определят своите дългосрочни цели и да ги преследват, увеличавайки по пътя нетното си богатство.

Той не пропуска и темата за дарителството, като вярва, че ангажимент на всеки активен участник в обшеството е да помага на останалите, да връща към общността.

Разбира се, тези 7 стъпки, предложени от Дейв Рамзи, не са приложими във всички ситуации, но поставят като акцент своеобразна карта, която да ни даде ориентир за собственото ни движение по траекторията към финансовата свобода. Позитивите на предложения от Рамзи план е, че поставя на фокус изплащането на дълговете на семейството и ограничаване на риска то отново да се върне към тях. Стъпковата формула дава възможност и за фокус върху конкретна цел, което е много по-лесно изпълнимо и мотивиращо от охпитите едновременно да обслужим множество житейски и финансови амбиции.

Една от важните първи стъпки, за да можем да реализираме своите планове за по-добро разпределение на семейните финанси е бюджетирането.

Виж още: Чести грешки и заблуди, които ни пречат да спестяваме и инвестираме

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *