Envelope budgeting или как да държим разходите си под контрол

envelope budgeting

За да се справяме по-добре с управлението на семейния бюджет често имаме нужда от малко по-дисциплиниран и структуриран поглед над личните си финанси. Това особено важи за по-младите хора, които тепърва навлизат в рутината на управлението на личен бюджет и трябва да открият своя баланс между приходите и разходите, натрупването на активи и пасиви, удовлетворяването на нужди и желания.

В поредица от материали ще насочим вниманието към някои популярни техники за управление на личен бюджет. Никоя от тях не дава съвършената формула, но в един или друг аспект могат да бъдат полезни и приложими в подхода към личните ни финанси.

Envelope budgeting представлява модел за разпределение на семеен месечен бюджет, фокусиран върху лимитиране на разходите по отделни категории. Както името подсказва, системата е насочена към разпределение по пликове – които обуславят отделните видове разходи. По този начин още в началото задаваме модел на разпределение, който ще трябва да следваме през месеца. А контролът върху изпълнението и самодисциплината са улеснени от факта, че физически сме отделили средствата по пера.

Как да създадем система от пликове?

1. Да определим категориите

Първата стъпка е да дефинираме категориите, по които ще разпределим месечния бюджет. Бюджетът на всяко домакинство има различна структура и определянето на пликовете би било индивидуален процес.

Може да започнете с по-общи категории от типични месечни разходи, които оформят големия процент на потреблението ни: храна, дрехи, развлечения, транспорт, комунални услуги, вноски по кредити, хобита, спорт и красота и пр. С течение на времето ще може да наблюдавате и внасяте необходимите корекции както в категориите, така и в парите по тях. Разделянето на пликове често помага да се направи и известно разграничение между нужди и желания в ежедневното потребителско поведение. Например, пликът за вечерѝ навън е редно да е отделен от общия плик за храна.

Не е полезно обаче категориите да са твърде много. Това би поставило доста излишни ограничения в променливите ни разходи и би ни принуждавало да прехвърляме средства от един плик в друг. Накрая е вероятно да заключим, че този модел при нас не работи, а проблемът да е бил в разпределението.

Не пропускайте плика за авариен фонд, както и заделянето на средства за спестявания и инвестиции. Спешните и непредвидими ситуации винаги изникват в най-неподходящия момент. Поддържането на резерв за такива моменти е спасителният пояс, който ни помага да се справим без сътресения за бюджета.

Важно е да отразим също и разходите, които не са с месечна регулярност, а на по-големи интервали, но затова пък са немалко перо и е необходимо да се планират – например, за годишния данък за жилището и автомобила, за каско, за курса по английски на детето и други.

2. Да разпределим сумите

Проследете структурата на разходите си за известен период, така че да се ориентирате къде и за какво харчите, да имате ясна представа за обичайните суми по категории.

Помислете къде искате да настроите оптимизация – ако целта е да увеличите заделените за авариен фонд или за инвестиции средства, ще е необходимо да намалите парите в някой от другите пликове. Ако всеки месец финиширате „на червено“, налага се да ползвате средства назаем или да увеличавате дълговете си, структурирането по пликове ще помогне да потърсите решение в рамките на бюджета.

В началото на месеца във всеки плик поставете определената сума, като може да надпишете върху него каква е тя и да я повтаряте във всеки следващ месец. Всъщност наличието на физически пликове по всички категории и държане на средства в кеш далеч не е задължително, макар че много помага за следването на модела. Достатъчно е правените от семейството разходи да бъдат следени или записвани и да не се допуска надхвърлянето на избрания лимит за месеца. Има редица мобилни апликации, които помагат в лесното записване и проследяване.

Добра практика е на месечна база да заделяме за по-големите планирани годишни разходи – застраховки, поддръжка на движима и недвижима собственост, ваканции и почивки, обучение. Ако знаем, че за жилището бихме имали данък сгради и такса смет от 500 лева, за месечния бюджет това би било значимо перо – докато при регулярно заделяне би означавало около 40 лв. всеки месец. Този тип суми могат да бъдат отделяни в събакаунт към банковата ни сметка или в друга финансова технология, която използваме.

3. Да спазваме разпределението

Изразходвайки средства през седмицата и месеца, взимайте суми от съответния плик и проследявайте темпото, с което се движите. Не се изкушавайте да разменяте суми от пликове, когато по дадено перо парите свършат. Това важи с най-голяма сила за категориите на желанията, които спокойно можем да отложим за следващия месец или да ограничим, без това да се отрази на здравословния ни и безопасен начин на живот.

Ако сметката за ток се окаже над очакваното и планирано в плика, ще се наложи да почерпим от другаде, защото иначе ще се останем без захранване. И следващия месец да планираме по-голям бюджет в този плик или да потърсим как да ограничим потреблението. Ако обаче свършат парите за развлечения, можем да пропуснем вечерята навън в петък вечер и да я планираме след 1-во число, когато отново ще има сума по това перо.

Недостатъци на системата от пликове

Концепцията зад envelope budgeting е свързана с идеята за лимитиране на разходите по различни пера, така че да не допускаме разхищение на ресурс и задлъжняване, да ограничим импулсивните покупки и да държим под контрол удовлетворяването на желанията. В същото време обаче лесно може да направи тъкмо обратното – наличието на остатъчна сума в дадена категория би ни стимулирало да я похарчим изцяло, независимо че в конкретния месец може да няма необходимост от това.

Ако в края на месеца се оказва, че в даден плик парите са в излишък, вместо да ги харчим, е добре да преразгледаме разпределението и да ги насочим там, където ще са по-необходими – към друга категория или в най-добрия случай към спестяванията. Алтернатива би било да запазим тази сума и да я добавим към бюджета на същата категория в следващия месец – така например, ако това е раздел на желанията (за развлечение, лична грижа и красота и пр.), през следващия месец ще можем да се наградим с повече или по-скъпи удоволствия. Или ако заделяме една и съща сума за ток всеки месец, но през лятото сметките спадат, можем да натрупаме резерв за по-скъпите зимни периоди.

Друг недостатък е, че системата работи най-добре при физическо разделяне на средствата по пера. А държането и разпореждането с кеш често е невъзможно и неподходящо – особено за по-големи суми и разходи.

Решение в тази насока можем да търсим в хибриден модел на кешово и дигитално съхранение. Разпределянето по пера може да се случи виртуално, като част от фиксираните задължителни разходи, както и перата, свързани със спестяване и инвестиции, се отделят в допълнителна банкова сметка или виртуален портфейл. За останалите категории, свързани с ежедневното потребление, използвайте различни отделения в портфейла си или включете записи и проследяване на разходваните суми в мобилно приложение за бюджетиране.

Тук трябва да имаме предвид една психологическа особеност при харченето на пари за ежедневни нужди. При разплащане с карта или мобилен портфейл потребителите като цяло са по-склонни към повече харчене, сравнено с варианта, при който физически банкноти и монети излизат от портфейла ни и виждаме в момента на покупката как запасите намаляват.

Вариация – разделяне не по категории, а по време

Като вариация на системата с пликове е разделянето на месеца на по-малки интервали. При децата в управлението на джобните им пари това работи доста добре, тъй като планирането за по-големи периоди от време е предизвикателство за по-малките. При този модел от месечния доход се заделят настрани сумите, предвидени за инвестиции и спестявания, за базовите комунални разходи и задължителни фиксирани плащания, а останалото се разпределя в 4 или 5 плика – колкото са седмиците в един месец. Всяка седмица можем да харчим стриктно само до размера на съответния плик. Не следим категориите покупки, но държим контрол над общия разход.

Публикувано в рубриката #СемейниФинанси на URBN.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *