Продължете към съдържанието
Начало » Как да изчислим личната си инфлация?

Как да изчислим личната си инфлация?

Материал от рубриката #СемейниФинанси, подготвена за URBN и Dir.bg.

Покачването на цените на суровини и енергоносители, което се наблюдава още от миналата година, се пренесе като ефект и върху потребителските стоки и услуги. И започна да притеснява домакинствата и бизнеса както по отношение на разходите, така и във връзка с управлението и защитата на техните спестявания.

Редица анализи и прогнози разглеждат въпроса какви действия предприемат правителствата и централните банки, за да противостоят на това явление, доколко ефективни са те и какво ни очаква. Тук ще обърнем поглед към темата за личната инфлация, как да изчислим ефектите за собственото си домакинство и какви „меки“ мерки можем да предприемем в рамките на личния си бюджет и разпределение на разходите.

Защо има инфлация и как се измерва официалната статистика?

Инфлацията представлява общо увеличение на цените на стоки и услуги в икономиката. Промяна  непрекъснато има и в двете посоки, но когато се наблюдава цялостно намаляване на покупателната способност на парите – говорим за инфлация. Тя може да бъде породена от покачване на количеството пари в обращение или от увеличение на търсенето. Икономистите определят годишно ниво на инфлация от около 2% за здравословно и нормално за икономиките.

Процентът на инфлацията се изчислява обикновено чрез различни индикатори и индекси. Сред най-широко използваните е т.нар. Индекс на потребителските цени (CPI – Consumer Price Index), който измерва промените в цените на кошница от потребителски стоки и услуги.

В периода на пандемията и периодичните локдауни през последните две години наблюдавахме свиване на потреблението. С отварянето на икономиките политиките на централните банки и правителствата бяха в посока стимулиране обратно на икономическата активност – с фискални истимули и увеличаване на парите в обращение, намаляване на лихвените нива и т.н., което задвижи и буталото на инфлационните процеси. То започна със силен ръст в цените на метали и суровини през 2021 г., като постепенно даде отражение в други сектори и производства, усили се от ефектите на войната от началото на 2022 г., за да стигне до увеличение в една или друга степен при голяма част от продуктите и услугите от традиционната потребителска кошница.

По последни данни на Националния статистически институт инфлацията у нас за последната година (май 2022 г. спрямо май 2021 г.) е 15.6%. За същия период статистиката за държавите от Еврозоната показва 8.1%.

Какво показва официалната статистика? Статистическите данни се измерват на база потребителска кошница от над 800 стоки и услуги, които българските домакинства използват за лично потребление. Източник на информация по отношение на състава и теглото на отделните елементи в кошницата е изследването за бюджетите на домакинствата, което НСИ прави и което показва средните покупателни навици в страната. А цените на тези стоки и услуги се проследяват и сравняват в над 6400 търговски обекта в 27-те областни града в България.

Статистиката ползва и още един важен измерител – т.нар. малка потребителска кошница, с която измерва инфлацията при най-нискодоходните домакинства. Тази кошница е с по-тесен обхват, включва цените на 100 социално значими и жизненонеобходими стоки и услуги, без които е невъзможно нормално физическо и социално съществуване.

Измерването на голяма и малка потребителска кошница дава допълнителен поглед върху това дали инфлацията се усеща по-силно при базови продукти или обратно и в каква степен рефлектира върху бюджета на домакинствата с най-ниски доходи спрямо останалите социални групи. Данните от началото на годината показват по-висок месечен темп на нарастване при малката кошница в сравнение с голямата.

инфлация
Източник: НСИ

Как да изчислим личната си инфлация и с какво е полезен този показател?

Общата статистика няма за цел да обхване всички индивидуални случаи, а да набележи тенденциите в икономиката, да предостави достатъчно информация за анализи от страна на държавата и производствата за взимане на управленски решения и за планиране на бизнес процеси. Тя дава информация за средностатистическото домакинство, което само по себе си е имагинерна фигура на статистиката.

Мнозина упрекват официалните данни в неточност и дори съзират преднамерена манипулация. Действително, всяко домакинство има свои потребителски навици и може да се наблюдава значителна разлика спрямо критериите на изчисление на средните ценови нива. В националния модел на потреблението, например, наемът заема едва 1% от месечните разходи на средното домакинство. Причината е, че е много голям делът на хората, които живеят в собствено жилище. Разбира се, ако вашето семейство живее под наем, това перо при вас би било далеч по-значителна част от бюджета. 4% пък е средностатистическият дял на разходите за тютютневи изделия на домакинство – ако не сте пушач, при вас той би бил 0.

По същия начин, ако бензинът поскъпва рязко, но ние нямаме личен автомобил, а градският транспорт е на същите нива, това не засяга директно нашия джоб – а има косвен ефект през цените на други стоки и услуги, към които трябва да обърнем поглед. Ако за цената на олиото се говори с притеснение във вечерните новини, но нашето семейство изразходва едва по литър на месец, темата за поскъпването на този артикул може би отклонява вниманието ни от друга стока или услуга с доста по-значимо тегло в месечните ни разходи.

Ето защо когато индивидуалният потребител иска да направи своята преценка и оптимизация на бюджет и разходи, полезна е информацията не само за общия индекс на потребителските цени, но за личната инфлация на неговото домакинство. Възможността за индивидуално измерване на ценовите промени в потреблението е много полезен инструмент за управление на семейния бюджет. И то не с това да докажем на официалната статистика, че бърка – колкото с анализа и промяната на поведението ни като потребители, които можем да направим на база резултатите.

Калкулаторът на НСИ

Националният статистически институт представя на сайта си Калкулатор за изчисляване на личната инфлация. В калкулатора месечните разходи са обобщени в 15 основни категории, сред които храна, дрехи и обувки, комунални услуги, транспорт и други. В отделна графа са поместени и разходи, които не са толкова чести и с установена регулярност, но пък обикновено са с далеч по-висока стойност и дял в годишния бюджет на семейството – напр. разходите за лятната почивка, за ремонти, за покупка на техника и обзавеждане и др. Често ги пропускаме в сметките, а понякога дори по-малка промяна в тях би оказала въздействие върху годишното потребление, разходи и лична инфлация на семейството. Калкулаторът на НСИ дава възможност и да сравним нашите потребителски навици с разпределението на разходите при „средностатистическото домакинство“.

Можем ли обаче коректно и точно да попълним таблицата с разпределението на разходите, така че калкулаторът да даде достоверна информация за нас? Ако не водят регулярна отчетност на личния си бюджет, вероятно мнозина не могат с грешка от стотин лева да посочат какъв е месечният им разход за храни и напитки извън дома, например. Същото важи за много други пера.

Да проследим семейния бюджет

„Къде отиват парите ни“ е въпрос на който най-добре можем да си отговорим, ако проследим дисциплинирано и стриктно потребителските навици на семейството в рамките на поне няколко месеца. Това помага да се ориентираме кои са най-значителните ни разходи, каква е повтарящата се структура на потреблението ни, къде процентно харчим най-много, кои пера покачват личната ни инфлация и какво е необходимо да направим, за да подобрим баланса.

Как да го направим?

Звучи досадно да си записваме всяка касова бележка, но резултатите от това наше мини проучване могат да бъдат много полезни за оптимизация на семейния бюджет – не само по отношение на разходите, но и по отношение на разпределението за инвестиции и спестявания.

Не е нужно непрекъснато да отчитаме, достатъчно е да правим такова изследване на семейните си финанси еднократно в рамките на няколко месеца и да го повтаряме периодично през няколко години, когато усетим необходимост. Има редица апликации за мобилен телефон, които улесняват този процес на събиране на данни, включително и такива, които позволяват споделено бюджетиране заедно с партньора. Простичката таблица в тефтер или на компютър върши също отлична работа.

Ключовото тук е доброто разпределение на разходите по пера, които да ни дадат добра синтезирана информация за анализ, но и да не са прекалено обобщени, така че да изгубим възможността да погледнем в дълбочина. Разпределението в калкулатора на НСИ, например, звучи твърде общо. За храна средно домакинствата отделят над 30% от бюджета си. Ако всички те са обобщени в една категория, нямаме възможност да разберем за какви типове храни харчим най-много, дали при базовите продукти или при деликатесите е най-силното поскъпване и т.н.

Тук ви предлагаме един добре структуриран темплейт в табличен вид за попълване на месечен бюджет, в който разходите са разпределени в няколко основни категории с поднива. Бланката включва зададени формули за изчисление на общите суми, като дава възможност и за сравнение на предварително планирания бюджет с фактически осъщественото потребление.

Подобно наблюдение на разходите и семейния бюджет в рамките на няколко месеца би дало както представа за темпа на нарастване на цените при инфлация, така и в цялост поглед над това за какво харчим и при кои разходи трябва да потърсим ограничение.

Мнозина ще кажат – защо да се занимаваме, с анализ или без, ясно е, че парите ни не стигат. Но при малък бюджет умното разпределение на разходите е още по-важно. Инфлационните процеси оказват влияние върху покупателната способност на парите ни – т.е. увеличават разходите. И ако търсим да противостоим на това явление, ще е необходима промяна в потребителските навици и в разпределението на месечния бюджет на домакинството.

Отделен е въпросът, и то изключително важен, да обърнем поглед и над това как работят спестяванията ни за нас. Защитени ли са от намаляване на покупателната стойност на парите, в какви активи са разпределени и тези активи имат ли способността да повишават своята стойност или да носят доходност, съпоставима с ръста на инфлацията.

@thelittlechief
50-30-20. Не, това не е новият стандарт за идеални женски пропорции. Но може да ни помогне да постигнем оптимални пропорции в личните си финанси. В поредица от материали за #СемейниФинанси на @urbn.bg насочваме вниманието към някои популярни техники за управление на личен бюджет. 

Накратко това правило се състои в спазването на следното разпределение при структуриране на месечния ни бюджет:
📌 50% от нетните ни приходи се разпределят за покриване на текущи нужди
📌 30% са отредени за "желанията"
📌 20% трябва да бъдат заделяни за спестявания, инвестиции и постигане на дългосрочните ни финансови цели

Правилото 50-30-20 насърчава да изведем спестяванията и инвестициите като приоритетна тема, да заделяме за финансовото си бъдеще далеч по-висок процент, сравнено с това, което по принцип правим. Моделът има редица недостатъци, но е подходящ най-вече за млади хора, които се стремят да наложат самоконтрол в разпределението на личния си бюджет, както и за семейства с доходи над средните.

Целия материал по темата може да видите в линк в стори и в био.

Опростена версия на разпределението 50-30-20 е правилото 80-20. Това означава 20% от разполагаемия си месечен доход да се стремим да заделяме за спестявания и дългосрочни финансови цели, а останалите 80% да обслужват текущите ни разходи.

#financialliteracy #familyfinance #thelittlechief #финансоваграмотност #бюджет #семеенбюджет
50-30-20. Не, това не е новият стандарт за идеални женски пропорции. Но може да ни помогне да постигнем оптимални пропорции в личните си финанси. В поредица от материали за #СемейниФинанси на @urbn.bg насочваме вниманието към някои популярни техники за управление на личен бюджет. Накратко това правило се състои в спазването на следното разпределение при структуриране на месечния ни бюджет: 📌 50% от нетните ни приходи се разпределят за покриване на текущи нужди 📌 30% са отредени за "желанията" 📌 20% трябва да бъдат заделяни за спестявания, инвестиции и постигане на дългосрочните ни финансови цели Правилото 50-30-20 насърчава да изведем спестяванията и инвестициите като приоритетна тема, да заделяме за финансовото си бъдеще далеч по-висок процент, сравнено с това, което по принцип правим. Моделът има редица недостатъци, но е подходящ най-вече за млади хора, които се стремят да наложат самоконтрол в разпределението на личния си бюджет, както и за семейства с доходи над средните. Целия материал по темата може да видите в линк в стори и в био. Опростена версия на разпределението 50-30-20 е правилото 80-20. Това означава 20% от разполагаемия си месечен доход да се стремим да заделяме за спестявания и дългосрочни финансови цели, а останалите 80% да обслужват текущите ни разходи. #financialliteracy #familyfinance #thelittlechief #финансоваграмотност #бюджет #семеенбюджет
преди 3 дни
View on Instagram |
1/9
Знаете ли, че...

В миналото китайските монети са отливани с кръгла форма и дупка в средата – като най-често дупката е с квадратна форма. Квадратната дупка помагала при изсичането – нанизвали се върху пръти с квадратен разрез, така че да не се местят и да бъде лесно заглаждането на ръбовете и запазването на еднакъв размер.
Тази дупка служела също, за да може монетите да бъдат нанизвани в низове от по 1000, които се приемат от търговците.
Формите се обясняват и с единството на небето (кръглата форма) със земята (квадратната дупка).
Знаете ли, че… В миналото китайските монети са отливани с кръгла форма и дупка в средата – като най-често дупката е с квадратна форма. Квадратната дупка помагала при изсичането – нанизвали се върху пръти с квадратен разрез, така че да не се местят и да бъде лесно заглаждането на ръбовете и запазването на еднакъв размер. Тази дупка служела също, за да може монетите да бъдат нанизвани в низове от по 1000, които се приемат от търговците. Формите се обясняват и с единството на небето (кръглата форма) със земята (квадратната дупка).
преди 1 седмица
View on Instagram |
2/9
За да се справяме по-добре с управлението на семейния бюджет, често имаме нужда от малко по-дисциплиниран и структуриран поглед над личните си финанси. Това особено важи за по-младите хора, които тепърва навлизат в рутината на управлението на личен бюджет и трябва да открият своя баланс между приходите и разходите, натрупването на активи и пасиви, удовлетворяването на нужди и желания. В подерица от материали ще представим някои популярни техники за управление на личен бюджет.

Envelope budgeting представлява модел за разпределение на семеен месечен бюджет, фокусиран върху лимитиране на разходите по отделни категории. Както името подсказва, системата е насочена към разпределение по пликове - които обуславят отделните видове разходи. 

Първата стъпка е да дефинираме категориите, по които ще разпределим месечния бюджет. Може да започнете с по-общи категории от типични месечни разходи, които оформят големия процент на потреблението ни: храна, дрехи, развлечения, транспорт, комунални услуги, вноски по кредити, хобита, спорт и красота и пр. С течение на времето ще може да наблюдавате и внасяте необходимите корекции. 

Проследете структурата на разходите си за известен период, така че да се ориентирате къде и за какво харчите, да имате ясна представа за обичайните суми по категории. Помислете къде искате да настроите оптимизация - ако целта е да увеличите заделените за авариен фонд или за инвестиции средства, ще е необходимо да намалите парите в някой от другите пликове. 

Изразходвайки средства през седмицата и месеца, взимайте суми от съответния плик и проследявайте темпото, с което се движите. Не се изкушавайте да разменяте суми от пликове, когато по дадено перо парите свършат. Това важи с най-голяма сила за категориите на желанията, които спокойно можем да отложим за следващия месец или да ограничим.

Целия материал вижте в рубриката #СемейниФинанси на @urbn.bg. Линк в био.

#envelopebudgeting #familyfinance #personalfinance #thelittlechief #financialliteracy #семеенбюджет  #личнифинанси
За да се справяме по-добре с управлението на семейния бюджет, често имаме нужда от малко по-дисциплиниран и структуриран поглед над личните си финанси. Това особено важи за по-младите хора, които тепърва навлизат в рутината на управлението на личен бюджет и трябва да открият своя баланс между приходите и разходите, натрупването на активи и пасиви, удовлетворяването на нужди и желания. В подерица от материали ще представим някои популярни техники за управление на личен бюджет.

Envelope budgeting представлява модел за разпределение на семеен месечен бюджет, фокусиран върху лимитиране на разходите по отделни категории. Както името подсказва, системата е насочена към разпределение по пликове - които обуславят отделните видове разходи. 

Първата стъпка е да дефинираме категориите, по които ще разпределим месечния бюджет. Може да започнете с по-общи категории от типични месечни разходи, които оформят големия процент на потреблението ни: храна, дрехи, развлечения, транспорт, комунални услуги, вноски по кредити, хобита, спорт и красота и пр. С течение на времето ще може да наблюдавате и внасяте необходимите корекции. 

Проследете структурата на разходите си за известен период, така че да се ориентирате къде и за какво харчите, да имате ясна представа за обичайните суми по категории. Помислете къде искате да настроите оптимизация - ако целта е да увеличите заделените за авариен фонд или за инвестиции средства, ще е необходимо да намалите парите в някой от другите пликове. 

Изразходвайки средства през седмицата и месеца, взимайте суми от съответния плик и проследявайте темпото, с което се движите. Не се изкушавайте да разменяте суми от пликове, когато по дадено перо парите свършат. Това важи с най-голяма сила за категориите на желанията, които спокойно можем да отложим за следващия месец или да ограничим.

Целия материал вижте в рубриката #СемейниФинанси на @urbn.bg. Линк в био.

#envelopebudgeting #familyfinance #personalfinance #thelittlechief #financialliteracy #семеенбюджет  #личнифинанси
За да се справяме по-добре с управлението на семейния бюджет, често имаме нужда от малко по-дисциплиниран и структуриран поглед над личните си финанси. Това особено важи за по-младите хора, които тепърва навлизат в рутината на управлението на личен бюджет и трябва да открият своя баланс между приходите и разходите, натрупването на активи и пасиви, удовлетворяването на нужди и желания. В подерица от материали ще представим някои популярни техники за управление на личен бюджет.

Envelope budgeting представлява модел за разпределение на семеен месечен бюджет, фокусиран върху лимитиране на разходите по отделни категории. Както името подсказва, системата е насочена към разпределение по пликове - които обуславят отделните видове разходи. 

Първата стъпка е да дефинираме категориите, по които ще разпределим месечния бюджет. Може да започнете с по-общи категории от типични месечни разходи, които оформят големия процент на потреблението ни: храна, дрехи, развлечения, транспорт, комунални услуги, вноски по кредити, хобита, спорт и красота и пр. С течение на времето ще може да наблюдавате и внасяте необходимите корекции. 

Проследете структурата на разходите си за известен период, така че да се ориентирате къде и за какво харчите, да имате ясна представа за обичайните суми по категории. Помислете къде искате да настроите оптимизация - ако целта е да увеличите заделените за авариен фонд или за инвестиции средства, ще е необходимо да намалите парите в някой от другите пликове. 

Изразходвайки средства през седмицата и месеца, взимайте суми от съответния плик и проследявайте темпото, с което се движите. Не се изкушавайте да разменяте суми от пликове, когато по дадено перо парите свършат. Това важи с най-голяма сила за категориите на желанията, които спокойно можем да отложим за следващия месец или да ограничим.

Целия материал вижте в рубриката #СемейниФинанси на @urbn.bg. Линк в био.

#envelopebudgeting #familyfinance #personalfinance #thelittlechief #financialliteracy #семеенбюджет  #личнифинанси
За да се справяме по-добре с управлението на семейния бюджет, често имаме нужда от малко по-дисциплиниран и структуриран поглед над личните си финанси. Това особено важи за по-младите хора, които тепърва навлизат в рутината на управлението на личен бюджет и трябва да открият своя баланс между приходите и разходите, натрупването на активи и пасиви, удовлетворяването на нужди и желания. В подерица от материали ще представим някои популярни техники за управление на личен бюджет. Envelope budgeting представлява модел за разпределение на семеен месечен бюджет, фокусиран върху лимитиране на разходите по отделни категории. Както името подсказва, системата е насочена към разпределение по пликове – които обуславят отделните видове разходи. Първата стъпка е да дефинираме категориите, по които ще разпределим месечния бюджет. Може да започнете с по-общи категории от типични месечни разходи, които оформят големия процент на потреблението ни: храна, дрехи, развлечения, транспорт, комунални услуги, вноски по кредити, хобита, спорт и красота и пр. С течение на времето ще може да наблюдавате и внасяте необходимите корекции. Проследете структурата на разходите си за известен период, така че да се ориентирате къде и за какво харчите, да имате ясна представа за обичайните суми по категории. Помислете къде искате да настроите оптимизация – ако целта е да увеличите заделените за авариен фонд или за инвестиции средства, ще е необходимо да намалите парите в някой от другите пликове. Изразходвайки средства през седмицата и месеца, взимайте суми от съответния плик и проследявайте темпото, с което се движите. Не се изкушавайте да разменяте суми от пликове, когато по дадено перо парите свършат. Това важи с най-голяма сила за категориите на желанията, които спокойно можем да отложим за следващия месец или да ограничим. Целия материал вижте в рубриката #СемейниФинанси на @urbn.bg. Линк в био. #envelopebudgeting #familyfinance #personalfinance #thelittlechief #financialliteracy #семеенбюджет #личнифинанси
преди 1 седмица
View on Instagram |
3/9
Знаете ли че...
Първите български монети след Освобождението са изсечени в Англия през 1881 г. Година по-рано е приет „Закон за правото на резание монети в Княжеството“. Възстановяват се традициите на българската държавност, а едно от първите неща, с които се сдобива младата държава, е правото й да има собствени пари. Преди това у нас са се ползвали в обращение турски, руски, румънски и сръбски сребърни монети
При въвеждането на българския левъ (остаряла форма на думата „лъв“) той се приравнява към златния френски франк. Въпреки че законът установява триметален стандарт и че първите отсечени монети са медни, на практика в обращението преобладават сребърните монети.
Първите банкноти се появяват през 1885 г. – те били с номинал 20 и 50 лв. А две години по-късно е отпечатана и първата столевка. Стойността й се равнявала на месечната заплата на министерски чиновник, както и на билета за пътуване до Париж с влака.
Снимка: БНБ

#thelittlechief #financialliteracy #финансоваграмотност #historyofmoney
Знаете ли че… Първите български монети след Освобождението са изсечени в Англия през 1881 г. Година по-рано е приет „Закон за правото на резание монети в Княжеството“. Възстановяват се традициите на българската държавност, а едно от първите неща, с които се сдобива младата държава, е правото й да има собствени пари. Преди това у нас са се ползвали в обращение турски, руски, румънски и сръбски сребърни монети При въвеждането на българския левъ (остаряла форма на думата „лъв“) той се приравнява към златния френски франк. Въпреки че законът установява триметален стандарт и че първите отсечени монети са медни, на практика в обращението преобладават сребърните монети. Първите банкноти се появяват през 1885 г. – те били с номинал 20 и 50 лв. А две години по-късно е отпечатана и първата столевка. Стойността й се равнявала на месечната заплата на министерски чиновник, както и на билета за пътуване до Париж с влака. Снимка: БНБ #thelittlechief #financialliteracy #финансоваграмотност #historyofmoney
преди 2 седмици
View on Instagram |
4/9
Финансовата грамотност в световен мащаб се разглежда като основно житейско умение. Защото всеки ден всеки от нас, независимо от професията си, е изправен пред това да прави избори и да взима решения за семейните си средства, спестявания и инвестиции.

Тук говорим за полезните финансови навици, за това как да възпитаме у децата си отговорност към личните финанси, как да поставим основите на предприемаческото мислене от най-ранна възраст. Тук ще откриете идеи за занимания и игри, с които да ангажираме вниманието и разбирането на децата по темата.

#финансоваграмотност #thelittlechief #личнифинанси #familyfinance #financialliteracy #семейнифинанси #playandlearn #заниманиязадеца #образователниигри
Финансовата грамотност в световен мащаб се разглежда като основно житейско умение. Защото всеки ден всеки от нас, независимо от професията си, е изправен пред това да прави избори и да взима решения за семейните си средства, спестявания и инвестиции. Тук говорим за полезните финансови навици, за това как да възпитаме у децата си отговорност към личните финанси, как да поставим основите на предприемаческото мислене от най-ранна възраст. Тук ще откриете идеи за занимания и игри, с които да ангажираме вниманието и разбирането на децата по темата. #финансоваграмотност #thelittlechief #личнифинанси #familyfinance #financialliteracy #семейнифинанси #playandlearn #заниманиязадеца #образователниигри
преди 2 седмици
View on Instagram |
5/9
"Едва ли има човек, който да не е усетил по един или друг начин колко поскъпна животът в последно време. Мисълта е доста неприятна, а решенията за справяне с инфлацията изглеждат труднопостижими за мнозина. Истината обаче е, че не сме безпомощни в цялата ситуация и има различни инструменти, които можем да приложим към планирането и разпределението на семейния бюджет, за да си поемем глътка въздух, въпреки покачващите се цени около нас."

Целия материал ще откриете в сайта на @mammi.bg - линк в био.

#thelittlechief #семейнифинанси #финансоваграмотност #личнифинанси #
"Едва ли има човек, който да не е усетил по един или друг начин колко поскъпна животът в последно време. Мисълта е доста неприятна, а решенията за справяне с инфлацията изглеждат труднопостижими за мнозина. Истината обаче е, че не сме безпомощни в цялата ситуация и има различни инструменти, които можем да приложим към планирането и разпределението на семейния бюджет, за да си поемем глътка въздух, въпреки покачващите се цени около нас."

Целия материал ще откриете в сайта на @mammi.bg - линк в био.

#thelittlechief #семейнифинанси #финансоваграмотност #личнифинанси #
"Едва ли има човек, който да не е усетил по един или друг начин колко поскъпна животът в последно време. Мисълта е доста неприятна, а решенията за справяне с инфлацията изглеждат труднопостижими за мнозина. Истината обаче е, че не сме безпомощни в цялата ситуация и има различни инструменти, които можем да приложим към планирането и разпределението на семейния бюджет, за да си поемем глътка въздух, въпреки покачващите се цени около нас."

Целия материал ще откриете в сайта на @mammi.bg - линк в био.

#thelittlechief #семейнифинанси #финансоваграмотност #личнифинанси #
"Едва ли има човек, който да не е усетил по един или друг начин колко поскъпна животът в последно време. Мисълта е доста неприятна, а решенията за справяне с инфлацията изглеждат труднопостижими за мнозина. Истината обаче е, че не сме безпомощни в цялата ситуация и има различни инструменти, които можем да приложим към планирането и разпределението на семейния бюджет, за да си поемем глътка въздух, въпреки покачващите се цени около нас."

Целия материал ще откриете в сайта на @mammi.bg - линк в био.

#thelittlechief #семейнифинанси #финансоваграмотност #личнифинанси #
"Едва ли има човек, който да не е усетил по един или друг начин колко поскъпна животът в последно време. Мисълта е доста неприятна, а решенията за справяне с инфлацията изглеждат труднопостижими за мнозина. Истината обаче е, че не сме безпомощни в цялата ситуация и има различни инструменти, които можем да приложим към планирането и разпределението на семейния бюджет, за да си поемем глътка въздух, въпреки покачващите се цени около нас."

Целия материал ще откриете в сайта на @mammi.bg - линк в био.

#thelittlechief #семейнифинанси #финансоваграмотност #личнифинанси #
"Едва ли има човек, който да не е усетил по един или друг начин колко поскъпна животът в последно време. Мисълта е доста неприятна, а решенията за справяне с инфлацията изглеждат труднопостижими за мнозина. Истината обаче е, че не сме безпомощни в цялата ситуация и има различни инструменти, които можем да приложим към планирането и разпределението на семейния бюджет, за да си поемем глътка въздух, въпреки покачващите се цени около нас." Целия материал ще откриете в сайта на @mammi.bg – линк в био. #thelittlechief #семейнифинанси #финансоваграмотност #личнифинанси #
преди 2 седмици
View on Instagram |
6/9
Кога и как банката може да увеличи лихвата по кредита? Това е темата в последния материал за #СемейниФинанси и DIR.BG.
Линк към целия материал ще откриете в стори.

Годишният лихвен процент може да бъде фиксиран или променлив. Ако лихвата по кредита ни е фиксирана за целия период, банката не може едностранно да го коригира заради покачване на лихвените нива в икономиката. 

В повечето случаи годишният лихвен процент е фиксиран за конкретен период - 6 или 12 месеца, няколко години, в които не може да бъде променян едностранно. След изтичане на това време обаче той става променлив с ясно разписани правила за корекцията му.

Променливият годишен лихвен процент се формира като сбор на Референтен лихвен процент плюс договорна надбавка. 

Всяка банка посочва референтните индекси, които използва, и трябва да дефинира ясни правила, чрез които тези нива се отразяват върху предоставяните кредитни или инвестиционни услуги. Не всяка промяна в основните лихвени нива незабавно рефлектира върху лихвата по кредита ни. А по закон има задължение и за реципрочност - т.е. намаляване на лихвата по кредита при спад на референтните показатели.

#финансоваграмотност #лихва #thelittlechief #личнифинанси
Кога и как банката може да увеличи лихвата по кредита? Това е темата в последния материал за #СемейниФинанси и DIR.BG.
Линк към целия материал ще откриете в стори.

Годишният лихвен процент може да бъде фиксиран или променлив. Ако лихвата по кредита ни е фиксирана за целия период, банката не може едностранно да го коригира заради покачване на лихвените нива в икономиката. 

В повечето случаи годишният лихвен процент е фиксиран за конкретен период - 6 или 12 месеца, няколко години, в които не може да бъде променян едностранно. След изтичане на това време обаче той става променлив с ясно разписани правила за корекцията му.

Променливият годишен лихвен процент се формира като сбор на Референтен лихвен процент плюс договорна надбавка. 

Всяка банка посочва референтните индекси, които използва, и трябва да дефинира ясни правила, чрез които тези нива се отразяват върху предоставяните кредитни или инвестиционни услуги. Не всяка промяна в основните лихвени нива незабавно рефлектира върху лихвата по кредита ни. А по закон има задължение и за реципрочност - т.е. намаляване на лихвата по кредита при спад на референтните показатели.

#финансоваграмотност #лихва #thelittlechief #личнифинанси
Кога и как банката може да увеличи лихвата по кредита? Това е темата в последния материал за #СемейниФинанси и DIR.BG.
Линк към целия материал ще откриете в стори.

Годишният лихвен процент може да бъде фиксиран или променлив. Ако лихвата по кредита ни е фиксирана за целия период, банката не може едностранно да го коригира заради покачване на лихвените нива в икономиката. 

В повечето случаи годишният лихвен процент е фиксиран за конкретен период - 6 или 12 месеца, няколко години, в които не може да бъде променян едностранно. След изтичане на това време обаче той става променлив с ясно разписани правила за корекцията му.

Променливият годишен лихвен процент се формира като сбор на Референтен лихвен процент плюс договорна надбавка. 

Всяка банка посочва референтните индекси, които използва, и трябва да дефинира ясни правила, чрез които тези нива се отразяват върху предоставяните кредитни или инвестиционни услуги. Не всяка промяна в основните лихвени нива незабавно рефлектира върху лихвата по кредита ни. А по закон има задължение и за реципрочност - т.е. намаляване на лихвата по кредита при спад на референтните показатели.

#финансоваграмотност #лихва #thelittlechief #личнифинанси
Кога и как банката може да увеличи лихвата по кредита? Това е темата в последния материал за #СемейниФинанси и DIR.BG.
Линк към целия материал ще откриете в стори.

Годишният лихвен процент може да бъде фиксиран или променлив. Ако лихвата по кредита ни е фиксирана за целия период, банката не може едностранно да го коригира заради покачване на лихвените нива в икономиката. 

В повечето случаи годишният лихвен процент е фиксиран за конкретен период - 6 или 12 месеца, няколко години, в които не може да бъде променян едностранно. След изтичане на това време обаче той става променлив с ясно разписани правила за корекцията му.

Променливият годишен лихвен процент се формира като сбор на Референтен лихвен процент плюс договорна надбавка. 

Всяка банка посочва референтните индекси, които използва, и трябва да дефинира ясни правила, чрез които тези нива се отразяват върху предоставяните кредитни или инвестиционни услуги. Не всяка промяна в основните лихвени нива незабавно рефлектира върху лихвата по кредита ни. А по закон има задължение и за реципрочност - т.е. намаляване на лихвата по кредита при спад на референтните показатели.

#финансоваграмотност #лихва #thelittlechief #личнифинанси
Кога и как банката може да увеличи лихвата по кредита? Това е темата в последния материал за #СемейниФинанси и DIR.BG. Линк към целия материал ще откриете в стори. Годишният лихвен процент може да бъде фиксиран или променлив. Ако лихвата по кредита ни е фиксирана за целия период, банката не може едностранно да го коригира заради покачване на лихвените нива в икономиката. В повечето случаи годишният лихвен процент е фиксиран за конкретен период – 6 или 12 месеца, няколко години, в които не може да бъде променян едностранно. След изтичане на това време обаче той става променлив с ясно разписани правила за корекцията му. Променливият годишен лихвен процент се формира като сбор на Референтен лихвен процент плюс договорна надбавка. Всяка банка посочва референтните индекси, които използва, и трябва да дефинира ясни правила, чрез които тези нива се отразяват върху предоставяните кредитни или инвестиционни услуги. Не всяка промяна в основните лихвени нива незабавно рефлектира върху лихвата по кредита ни. А по закон има задължение и за реципрочност – т.е. намаляване на лихвата по кредита при спад на референтните показатели. #финансоваграмотност #лихва #thelittlechief #личнифинанси
преди 2 седмици
View on Instagram |
7/9
Уикендът често е времето, в което имаме нужда да прекараме малко време, планирайки предстоящата седмица. Не само в работен план, но и за личните ангажименти.

Изследвания показват, че 30 минути планиране може да доведат до по-висока производителност и намаляване на стреса след това.

Какъв е вашият неделен ритуал за успешен старт на седмицата?
Уикендът често е времето, в което имаме нужда да прекараме малко време, планирайки предстоящата седмица. Не само в работен план, но и за личните ангажименти. Изследвания показват, че 30 минути планиране може да доведат до по-висока производителност и намаляване на стреса след това. Какъв е вашият неделен ритуал за успешен старт на седмицата?
преди 4 седмици
View on Instagram |
8/9
Има ли заделен ресурс семейството ни да посрещне периоди със загуба на основен доход или рязко увеличени разходи, злополука или здравословен проблем, поражения от природен катаклизъм или война? Ако отговорът е НЕ, може би днес е правилният момент да стартираме натрупването на своя авариен фонд.

Мнозина ще махнат с ръка, че това не е за тях и категорично ще възразят, че няма откъде да заделят средства с текущия си доход. Парадоксът е, че точно тези домакинства имат най-остра нужда от бели пари за черни дни. Защото спешните ситуации, непредвидените разходи и загубата на доход не питат имаме ли ресурса да ги посрещнем.

📌 Аварийният фонд са средства, които семейството заделя постепенно и съхранява на разположение за спешни или непредвидени ситуации, които не могат да бъдат обслужени финансово от текущите ни доходи. Наличието на такъв резервен ресурс би ограничило необходимостта от ползване на заемни средства или от ликвидиране на ценни активи под натиск.

📌 Добре е средствата, заделени като авариен фонд, да покриват разходите на домакинството за период от 3-6 месеца. Това е нашата въздушна възглавница в случай на катастрофа - при спешни случаи и извънредни ситуации, които не можем да предвидим в основния си бюджет; за покриване на основните текущи разходи на семейството, в случай че останем без работа и доходи.

📌 Най-важната характеристика на активите от аварийния фонд е ликвидност. Парите трябва да са на разположение бързо. Избирайте кеш или активи, които могат да бъдат обърнати в кеш в рамките на до няколко дни. Избирайте активи, които не са твъдо волатилни и рискови, заложете на диверсификацията.

Целия материал за аварийния фонд вижте в рубриката Семейни финанси на @URBN.bg - линк в стори и в био.

#авариенфонд #emergencyfund #familyfinance #financialliteracy #финансоваграмотност #семейнифинанси #thelittlechief #семеенбюджет
Има ли заделен ресурс семейството ни да посрещне периоди със загуба на основен доход или рязко увеличени разходи, злополука или здравословен проблем, поражения от природен катаклизъм или война? Ако отговорът е НЕ, може би днес е правилният момент да стартираме натрупването на своя авариен фонд. Мнозина ще махнат с ръка, че това не е за тях и категорично ще възразят, че няма откъде да заделят средства с текущия си доход. Парадоксът е, че точно тези домакинства имат най-остра нужда от бели пари за черни дни. Защото спешните ситуации, непредвидените разходи и загубата на доход не питат имаме ли ресурса да ги посрещнем. 📌 Аварийният фонд са средства, които семейството заделя постепенно и съхранява на разположение за спешни или непредвидени ситуации, които не могат да бъдат обслужени финансово от текущите ни доходи. Наличието на такъв резервен ресурс би ограничило необходимостта от ползване на заемни средства или от ликвидиране на ценни активи под натиск. 📌 Добре е средствата, заделени като авариен фонд, да покриват разходите на домакинството за период от 3-6 месеца. Това е нашата въздушна възглавница в случай на катастрофа – при спешни случаи и извънредни ситуации, които не можем да предвидим в основния си бюджет; за покриване на основните текущи разходи на семейството, в случай че останем без работа и доходи. 📌 Най-важната характеристика на активите от аварийния фонд е ликвидност. Парите трябва да са на разположение бързо. Избирайте кеш или активи, които могат да бъдат обърнати в кеш в рамките на до няколко дни. Избирайте активи, които не са твъдо волатилни и рискови, заложете на диверсификацията. Целия материал за аварийния фонд вижте в рубриката Семейни финанси на @URBN.bg – линк в стори и в био. #авариенфонд #emergencyfund #familyfinance #financialliteracy #финансоваграмотност #семейнифинанси #thelittlechief #семеенбюджет
преди 1 месец
View on Instagram |
9/9

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.