7 съвета как да помогнем на детето да спестява

спестяване

Преди време говорихме за типовете поведение на децата спрямо парите – на спестовник и на прахосник. Независимо към кой от двата типа спада вашето дете, навикът на спестяването е полезен от ученическа възраст – защото помага за поставяне на фокус и цели, обръща внимание на темата за планирането, залага отрано принципа „плащай първо на себе си“.

Спестяването е важен градивен елемент за финансовата независимост и колкото по-рано децата и тийнейджърите започнат да спестяват, толкова по-вероятно е това да се превърне в устойчив навик.

Ето някои съвети и идеи как да помогнем на нашия ученик или тийнейджър в първите му финансови цели:

  1. Помогнете на детето да постави своите цели.

Те трябва да са постижими и съобразени с възрастта. Колкото по-малко е то или колкото по-малко опит има в спестяването, толкова по-краткосрочни трябва да са първите цели. Апетитът идва с яденето – но не искаме да се „задави“ с първата твърде голяма хапка.

Целите трябва да са също така желани от детето – за да има стимул и желание да заделя от своите джобни и подаръци, то трябва да спестява за нещо истински мечтано.

Целите могат да бъдат няколко, а не само една. Разпределени в различни касички или пликове с различен срок за изпълнение – така ученикът ще може във всеки един момент да избира на коя своя финансова цел да даде превес в спестяването.

  • Определете заедно с детето къде и как ще спестява.

При най-малките това е добре да бъде касичка, в която лесно ще се вижда и проследява прогресът по трупането на спестени средства. При по-големите, както и за по-дългосробни цели може да въведете система от пликове, да приложите модела на „семейната банка“, да откриете на името на детето банкова сметка или онлайн спестовен акаунт във финансова платформа.

  • Дайте на детето личен бюджет за управление.

Джобните пари и подаръците са най-стабилният източник за финансиране и спестяване при децата. Това са средствата, през които могат да бъдат предадени различни финансови уроци, свързани с бюджетирането, разпределението на разходите и планирането.

Може да помогнете също на вашия ученик да помисли и за други източници на средства извън семейството – използвайки своя личен труд, знания, умения и таланти; освобождавайки се от стари и ненужни вещи и др. А тийнейджърите спокойно могат да обмислят варианти за почасова работа в свободното си време или летен стаж за ваканцията.

  • Проследявайте заедно прогреса.

Насърчавайте детето периодично да проследява своя прогрес към желаната цел. Маркирайте резултатите, поощрявайте постигнатото и обсъждайте заедно времевия план. Спестяването и поставянето на финансови цели не е тема само за пари. Това е въпрос, свързан с планирането, ясната себеоценка и разпределение на време и ресурси, дисциплината и постоянството.

Може да помогнете на своето дете или тийнейджър да проследява не само спестяването, но и цялостното управление на своя личен бюджет. За какво харчи най-много, къде отиват парите му, защо не му достигат и как да подобри жонглирането между нужди и желания – всичко това са основни умения в управлението на всеки личен или семеен бюджет и полезно упражнение, ако ученикът не се справя с разпределението на своите джобни.

  • Давайте личен пример.

Децата не слушат какво им говорим, а наблюдават какво правим. Покажете им как вие поставяте и постигате своите финансови цели. Как заделяте за краткосрочни цели като ремонт или почивка и как спестявате и инвестирате за дългосрочните планове на семейството, насочени към постигане на финансова свобода.

Заедно влезте в това предизвикателство и провокирайте своеобразна надпревара в семейството. Или пък поставете обща семейна цел, в която всеки участва с различен дял.

  • Учайствайте и вие.

Поощрявайте добрите финансови навици, дисциплина и последователност на детето в преследването на неговата финансова цел. Може да участвате с различни стимули – например, добавяне на сума при постигане на определени резултати в спестяването; олихвяване на средствата, които стоят на съхранение в „семейната банка“ и др.

Ако детето е заложило твърде амбициозна за възрастта си цел, добавянето на определена „награда“ от ваша страна би поддържала ентусиазма и желанието му да реализира мечтата си. Правете това обаче с правила и в никакъв случай тайно от детето. Нека то знае своя принос и този на родителите си в постигането на целта и има ясна, дори математическа представа, за начина, по който успява да заделя от своите средства.

  • Оставете детето да греши.

Колко често вашият тийнейджър мени настроението или мнението си? Приемете го, така ще е и с финансовите цели. Не бързайте да се намесвате остро при всяко отклонение от първоначалния план или зануляване на спестеното за нещо маловажно. Това също е част от израстването и от ценните уроци за приоритизирането на разходите и баланса между нужди и желания. В ранна възраст тези уроци остават без оценка и без сериозни последствия за личния бюджет, но с добра отправна точка за дискусия и лично осъзнаване.

Не превръщайте темата за парите в табу за семейството, не осъждайте, а обсъждайте – своите финансови навици, своето поведение на потребители, своите финансови цели, успехи и неуспехи в постигането им.

Виж още: Джобните на децата като финансови уроци

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *